Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Amaç;

Kişileri müşteri ilişkileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, katılımcıların müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramları öğretmektir. Katılımcıların müşteri ile yapılacak her ilişkide şirketin temsil edildiği bilincini elde etmeleri. Şirketin en iyi şekilde temsil edilmesi için hangi davranışların nasıl yapılacağının katılımcılara anlatılması amaçlanır.

Eğitim Hakkında

Müşteri İlişkileri Yönetimi günümüz rekabet koşullarında önemini ortaya koyan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamalarının işletmeler için öneminin vurgulandığı bu derste katılımcılar işletme-müşteri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği konusunda bilgi alacaklardır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitiminin Kazanımları

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi sürecine hakim olabilme,
  • Müşteriyi tutma ve kaybedilen müşteriyi kazanma programlarını kavrayabilme,
  • Müşteri değer yönetim sürecini tanımlayabilme,
  • Müşteri sadakat programlarını tanımlayabilme,
  • Müşteri şikayetleri yönetimini tanımlayabilme,
  • Müşteri ilişkileri Yönetimi sürecine uygun bilgi teknolojilerini tanımlayabilme ve seçebilme,
  • Müşteri İlişkileri Yönetimine eleştirel yaklaşabilme.,

Bu eğitim sonunda yukarıdaki kazanımları elde edeceksiniz.

Eğitim Süresi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimi toplam 1 hafta sürecektir. Canlı ders saatleri daha sonra belirlenecektir.

Kimler katılmalı;

Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, üretimin satışı ilgilendirdiği işletmelerdeki takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları.