Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık hizmetleri kapsamında, pek çok farklı sektörde, birçok kurum ve kuruluşa, farklı alanlarda danışmanlık ve uygulama destek hizmetleri verilmektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözüm ve projelerimizi, çalışma ilkelerimiz çerçevesinde, müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri doğrultusunda, kuruma özel olarak geliştirmekteyiz. Güler yüzlü, konusunda uzman ve ilgili ekibimiz ile verdiğimiz hizmetin ya da yürüttüğümüz projenin her aşamasında sizlerin yanında yer almaktayız.

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemeye, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye, kurumun işlevselliği ve üretkenliğini geliştirmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri içermektedir. Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan işin kalitesini arttırmaktadır.

İşyerinde verimliliği düşüren ve stres oluşturucu faktörler, kurumsal veya bireysel kaynaklı olabilmektir. Kurumsal faktörler, iş ortamının fiziksel yapısı, işte yaşanan rol çatışmaları, belirsizlikler, iş yükü, meslek türü, sorumluluk, paylaşım, ücretler ve sosyal ortam gibi durumlar olarak tanımlanırken; bireysel faktör, iş deneyimi, strese yatkın kişilik, özsaygı ve özgüven, psikolojik sağlamlık, esneklik, özel yetenekler ve gereksinimler, işe yüklenen anlam, yaşam olayları, dikkat kontrolü, tutumlar ve / veya değişimler vb. olarak kabul edilmektedir.

Kurumsal danışmanlık kapsamında sunduğumuz hizmetlerden bahsedecek olursak;

  • Genel Yönetim danışmanlığı,
  • Üretim Yönetimi danışmanlığı,
  • Finans Yönetimi danışmanlığı,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı,
  • Lojistik Yönetimi danışmanlığı,
  • Satınalma Yönetimi danışmanlığı,
  • Yönetim tarafından gerekli görülmesi durumunda genel belgelendirme danışmanlığıdır.